Այս բաժնում ներկայացնում ենք տեղեկատվություն Երևան քաղաքի այն բնակելի շենքերի վերաբերյալ, որոնք երբևիցէ ընդգրկվել են վնասվածության աստիճան ունեցող շենքերի ցանկում:
Քանի որ Երևան քաղաքի բնակելի շենքերի տեխնիկական վիճակի լիարժեք ուսումնասիրությունների վերաբերյալ ներկայումս չկա անփոփ տեղեկատվություն, հետևաբար ներկայացնում ենք տարբեր ժամանակահատվածներում և տարբեր աղբյուրներից հավաքագրված տվյալներ: Տեղեկացնում ենք նաև, որ ներկայացված տեղեկատվությունը չի կարող լինել լիարժեք, սակայն հուսով ենք, որ այն կլինի օգտակար՝ ոլորտով հետաքրքրված անձանց համար:

Ներքո ներկայացվող ցուցակի տվյալները հավաքագրվել են 1990-2000 թթ.՝ <<Անշարժ գույքի գիտա-ինֆորմացիոն կենտրոն>>-ի կողմից: Տվյալները հավաքագրվել են այդ ժամանակ գործող Երևանի թաղապետարանների /ԲՇՎՏ/ -ներից և Հողի գույքի կադաստրի վարչությունից (ներկայիս՝ ՀՀ Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտե): Առաջնություն չտալով այդ աղբյուրներից որևէ մեկին՝ գիտաինֆորմացիոն կենտրոնը ցանկում երկու տարբերակն էլ հրապարակել էր:

Բաժնում ներկայացնում ենք նաև 2000 թվականից հետո ՀՀ Կառավարության կայացրած որոշումները՝ ՀՀ –ում քանդման կամ վերականգման ենթակա բնակելի տների բնակարանների վերաբերյալ (հղումը՝ arils.am-ից): Նշված որոշումները կարող եք դիտել կամ ներբեռնել:

Փողոց Շենքի № Մուտք Վթարայնության Կարգ
Ըստ ԲՇՎՏ-ի Ըստ Կաադաստրի
Սովետների 13 Բոլորը 2 0
Թումանյան 17 Բոլորը 2 0
Թումանյան 21/1 Բոլորը 3 3
Թումանյան 21/4 Բոլորը 3 3
Թումանյան 25 Բոլորը 3 3
Թումանյան 37ա Բոլորը 0 2
Տիգրան Մեծ 1 Բոլորը 3 0
Տիգրան Մեծ 3 Բոլորը 3 3
Տիգրան Մեծ 10 Բոլորը 2 2
Տիգրան Մեծ 11 Բոլորը 3 4
Տիգրան Մեծ 13 Բոլորը 3 3
Տիգրան Մեծ 15 Բոլորը 4 3
Մոլոտովի 8 Բոլորը 2 0
Թափաբաշ 4 Բոլորը 4 0
Թափաբաշ 6 Բոլորը 4 0
Թափաբաշ 15 Բոլորը 4 0
Դեղատան 13 Բոլորը 4 3
Հանրապետության նրբ. 6 Բոլորը 2 0
Հանրապետության նրբ. 32 Բոլորը 2 0
Հանրապետության նրբ. 51/53 Բոլորը 3 3
Հանրապետության 2 նրբ. 0 Բոլորը 4 0
Վռամշապուհ Արքայի 8 Բոլորը 2 0
Վռամշապուհ Արքայի 16 Բոլորը 4 0
Վռամշապուհ Արքայի 20 Բոլորը 2 0
Վռամշապուհ Արքայի 22 Բոլորը 4 0
Վռամշապուհ Արքայի 24 Բոլորը 4 4
Վռամշապուհ Արքայի 26 Բոլորը 2 0
Վռամշապուհ Արքայի 36 Բոլորը 0 3
Աբովյան 1/1 Բոլորը 2 0
Աբովյան 1/3 Բոլորը 4 3
Աբովյան 1/4 Բոլորը 2 0
Աբովյան 3/1 Բոլորը 3 3
Աբովյան 4/6 Բոլորը 2 0
Աբովյան 5/1 Բոլորը 3 3
Աբովյան 12 Բոլորը 2 0
Արամի 7 Բոլորը 3 0
Արամի 8 Բոլորը 4 0
Արամի 9 Բոլորը 3 0
Արամի 21 Բոլորը 3 0
Արամի 28 Բոլորը 4 0
Արամի 29 Բոլորը 4 0
Արամի 30 Բոլորը 4 0
Արամի 34 Բոլորը 3 0
Արամի 36 Բոլորը 3 0
Արամի 66 Բոլորը 4 3
Արամի 78 Բոլորը 4 0
Արամի 80 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 1 Բոլորը 3 0
Բուզանդի 2 Բոլորը 0 0
Բուզանդի 4 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 6 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 8 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 9 Բոլորը 3 3
Բուզանդի 11 Բոլորը 0 3
Բուզանդի 13 Բոլորը 3 0
Բուզանդի 17 Բոլորը 3 3
Բուզանդի 18 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 19 Բոլորը 4 3
Բուզանդի 22 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 23 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 25 Բոլորը 4 3
Բուզանդի 26 Բոլորը 4 0
Բուզանդի 35 Բոլորը 4 3
Բուզանդի 42 Բոլորը 3 3
Բուզանդի 85 Բոլորը 4 3
Բուզանդի 97 Բոլորը 3 3
Բուզանդի 107 Բոլորը 3 3
Պուշկինի 2 Բոլորը 3 0
Պուշկինի 4 Բոլորը 3 3
Պուշկինի 10 Բոլորը 3 3
Պուշկինի 11 Բոլորը 3 0
Պուշկինի 15 Բոլորը 3 3
Պուշկինի 23 Բոլորը 4 3
Պուշկինի 28 Բոլորը 3 0
Պուշկինի 34 Բոլորը 4 4
Տերյան 9 Բոլորը 4 3
Տերյան 11 Բոլորը 3 3
Տերյան 13 Բոլորը 3 0
Տերյան 35 Բոլորը 2 2
Մայիսյան 10 Բոլորը 4 0
Մայիսյան 52 Բոլորը 4 0
Ադամյան 14 Բոլորը 4 0
Արշակունյաց 2 նրբ. 1 Բոլորը 2 0
Արշակունյաց 2 նրբ. 3 Բոլորը 3 0
Արշակունյաց 2 նրբ. 49ա Բոլորը 2 0
Լիբկնեխտ 11 Բոլորը 4 0
Լիբկնեխտ 16 Բոլորը 3 0
Լիբկնեխտ 18 Բոլորը 4 0
Լիբկնեխտ 20 Բոլորը 4 0
Լիբկնեխտ 22 Բոլորը 4 0
Լիբկնեխտ 24 Բոլորը 4 0
Եզ.Կողբացի 18 Բոլորը 3 0
Եզ.Կողբացի 28 Բոլորը 3 3
Եզ.Կողբացի 29 Բոլորը 3 0
Եզ.Կողբացի 41 Բոլորը 3 3
Առիբևի 7 Բոլորը 3 0
Խորենացի 10 Բոլորը 2 0
Խորենացի 18 Բոլորը 2 0
Խորենացի 20 Բոլորը 2 0
Խորենացի 24 Բոլորը 4 0
Լեոյի 76 Բոլորը 3 0
Կասյան 3 Բոլորը 2 0
Եկմալյան 1/6 Բոլորը 4 0
Եկմալյան 3 Բոլորը 3 0
Եկմալյան 6 Բոլորը 3 0
Սուրենյան 2 Բոլորը 3 0
Արաբկիր 51 փ. 9 Բոլորը 2 2
Գայդար 7 Բոլորը 3 ձախից 3, մն.2
Ավետիսյան 63 Բոլորը 2 0
Ավետիսյան 67 Բոլորը 0 2
Կասյան 12 Բոլորը 2 0
Կիևյան 2 Բոլորը 2 2
Կիևյան 2 Բոլորը 2 2
Կիևյան 5 Բոլորը 2 2
Կիևյան 8 Բոլորը 3 0
Կիևյան 22 Բոլորը 3 2,3 մ.-3: մն.-2
Կոմիտաս 1 Բոլորը 2 0
Կոմիտաս 8 Բոլորը 2 2
Կոմիտաս 9 Բոլորը 3 0
Կոմիտաս 20 Բոլորը 3 3
Կոմիտաս 33 Բոլորը 2 0
Կոմիտաս 49 Բոլորը 2 0
Կոմիտաս 54 Բոլորը 3 10մ. - 3: մն.-2
Կոմիտաս 54/1 Բոլորը 2 0
Մալխասյան 3 Բոլորը 2 0
Օրբելի 14 Բոլորը 2 0
Սունդուկյան 7 Բոլորը 2 0
Մամիկոմյանց 54 Բոլորը 3 0
Հր.Քոչար 17 Բոլորը 3 1մ.-3: մն.-2
Գյուլբեկյան 25 Բոլորը 2 2
Գրիբոյեդով Բոլորը 3 4մ.-3, մն.-2
Արծրունի 90 Բոլորը 1 1
Լենինգրադյան 2 Բոլորը 3 3
Լենինգրադյան 10 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 12 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 14 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 15 Բոլորը 0 2
Լենինգրադյան 16 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 18 Բոլորը 4 2
Լենինգրադյան 20 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 22 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 24 Բոլորը 3 4մ. - 4: մն.-3
Լենինգրադյան 27 Բոլորը 3 0
Լենինգրադյան 28 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 29 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 30 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 31 Բոլորը 4 0
Լենինգրադյան 33 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 35 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 37 Բոլորը 3 0
Լենինգրադյան 39 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 40 Բոլորը 0 2
Լենինգրադյան 41 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 43 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 48 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 48/2 Բոլորը 1 0
Լենինգրադյան 48/1 Բոլորը 1 0
Լենինգրադյան 48/3 Բոլորը 1 0
Լենինգրադյան 48/5 Բոլորը 1 0
Լենինգրադյան 50 Բոլորը 0 2
Լենինգրադյան 51 Բոլորը 2 0
Լենինգրադյան 53 Բոլորը 2 0
Շինարարների 3 Բոլորը 0 3
Շինարարների 5 Բոլորը 3 3
Շինարարների 6 Բոլորը 4 4
Շինարարների 10 Բոլորը 2 1մ.-3
Շինարարների 11 Բոլորը 3 3
Շինարարների 12 Բոլորը 0 3
Շինարարների 14 Բոլորը 3 2,3 մ.-4: 1,4,5,6,մ.-3
Շինարարների 15 Բոլորը 4 4
Շինարարների 16 Բոլորը 2 0
Շինարարների 18 Բոլորը 2 0
Շինարարների 22 Բոլորը 2 2
Շինարարների 23 Բոլորը 4 1,2,3մ. -4: 4,5,6մ. -3
Շինարարների 24 Բոլորը 4 1-6մ. - 3: 4մ. - 4
Շինարարների 25 Բոլորը 3 3
Շինարարների 26 Բոլորը 2 2
Շինարարների 27 Բոլորը 3 3
Շինարարների 28 Բոլորը 4 1- 3մ. - 4: 4-6մ. - 3
Շինարարների 29 Բոլորը 2 2
Շինարարների 31 Բոլորը 3 2մ. - 3
Շինարարների 32 Բոլորը 3 2
Շինարարների 35 Բոլորը 4 1մ. - 4: 2 - 6մ. - 3
Աբելյան 5 Բոլորը 4 4
Աբելյան 7 Բոլորը 2 2
Աբելյան 9 Բոլորը 2 2
Աբելյան 11 Բոլորը 2 2
Աբելյան 13 Բոլորը 3 3
Հալաբյան 3 Բոլորը 0 3
Հալաբյան 5 Բոլորը 0 2
Հալաբյան 9 Բոլորը 0 2
Հալաբյան 11 Բոլորը 0 2
Հալաբյան 15 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 17 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 19 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 27 Բոլորը 3 3
Հալաբյան 29 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 31 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Հալաբյան 33 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 35 Բոլորը 0 2
Հալաբյան 37 Բոլորը 2 3
Հալաբյան 39 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 41 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 43 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 45 Բոլորը 3 3
Հալաբյան 47 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 49 Բոլորը 4 4
Հալաբյան 51 Բոլորը 0 2
Հալաբյան 53 Բոլորը 0 2
Հալաբյան 57 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Հալաբյան 59 Բոլորը 2 2
Հալաբյան 61 Բոլորը 3 3
Հալաբյան 63 Բոլորը 0 2
Հալաբյան 65 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 4 Բոլորը 0 3
Ֆուչիկ 6 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 9 Բոլորը 0 4
Ֆուչիկ 12 Բոլորը 4 4
Ֆուչիկ 10 Բոլորը 4 4
Ֆուչիկ 14 Բոլորը 3 3
Ֆուչիկ 14 Բոլորը 3 3
Ֆուչիկ 16 Բոլորը 4 4
Ֆուչիկ 19 Բոլորը 0 4
Ֆուչիկ 20 Բոլորը 4 4
Ֆուչիկ 22 Բոլորը 4 4
Ֆուչիկ 23 Բոլորը 3 3
Ֆուչիկ 24 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 25 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 25/2 Բոլորը 0 2
Ֆուչիկ 27 Բոլորը 2 0
Ֆուչիկ 1 նրբ. 1 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 1 նրբ. 3 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Ֆուչիկ 1 նրբ. 5 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 1 նրբ. 7 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 1 նրբ. 9 Բոլորը 4 0
Ֆուչիկ 1 նրբ. 11 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 1 նրբ. 13 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 1 նրբ. 15 Բոլորը 0 2
Ֆուչիկ 1 նրբ. 17 Բոլորը 0 2
Ֆուչիկ 2 նրբ. 1 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 2 նրբ. 2 Բոլորը 2 2
Ֆուչիկ 2 նրբ. 5 Բոլորը 4 4
Էստոնական 4 Բոլորը 2 2
Էստոնական 5 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Էստոնական 6 Բոլորը 2 2
Էստոնական 7 Բոլորը 2 2
Էստոնական 9 Բոլորը 2 2
Էստոնական 10 Բոլորը 3 3
Էստոնական 11 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Էստոնական 12 Բոլորը 3 3
Էստոնական 13 Բոլորը 4 3մ. - 4: 1, 2 մ. - 3
Էստոնական 18 Բոլորը 4 0
Էստոնական 25 Բոլորը 3 3
Մարգարյան 10 Բոլորը 4 4
Մարգարյան 11 Բոլորը 0 2
Մարգարյան 12 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 13 Բոլորը 0 2
Մարգարյան 15 Բոլորը 0 2
Մարգարյան 17 Բոլորը 0 4
Մարգարյան 19 Բոլորը 3 3
Մարգարյան 20/1 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 25 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 27 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 29 Բոլորը 4 4
Մարգարյան 31 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 37 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 41 Բոլորը 3 3
Մարգարյան 43 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 1նրբ. 2 Բոլորը 2 2
Մարգարյան 1նրբ. 12 Բոլորը 2 0
Մարգարյան 2 նրբ. 2 Բոլորը 2 0
Մարգարյան 2 նրբ. 4 Բոլորը 2 4 մ. - 3
Մազմանյան 4 Բոլորը 2 0
Արզումանյան 3 Բոլորը 0 1մ.-3
Արզումանյան 4 Բոլորը 3 3
Արզումանյան Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 4-6մ. - 4
Արզումանյան 10 Բոլորը 3 2
Արզումանյան 12 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Արզումանյան 13 Բոլորը 2 0
Արզումանյան 17 Բոլորը 0 2
Արզումանյան 19 Բոլորը 2 2
Արզումանյան 20 Բոլորը 0 2
Արզումանյան 20ա Բոլորը 3 3
Սիսակյան 16 Բոլորը 3 4
Սիսակյան 20 Բոլորը 0 2
Սիսակյան 22 Բոլորը 4 4
Բաշինջաղյան 180 Բոլորը 2 2
Բաշինջաղյան 1 նրբ. 20 Բոլորը 3 3
Բաշինջաղյան 1 նրբ. 22 Բոլորը 2 2
Բաշինջաղյան 1 նրբ. 169 Բոլորը 2 2
Բաշինջաղյան 1 նրբ. 191 Բոլորը 2 2
Դավթաշեն 1 թաղ. 20 Բոլորը 0 2
Դավթաշեն 1 թաղ. 21 Բոլորը 0 2
Դավթաշեն 1 թաղ. 22 Բոլորը 0 2
Դավթաշեն 1 թաղ. 23 Բոլորը 0 2
Դավթաշեն 2 թաղ. 17 Բոլորը 0 2
Դավթաշեն 2 թաղ. 21 Բոլորը 0 2
Դավթաշեն 2 թաղ. 41 Բոլորը 0 2
Էրեբունի 14 Բոլորը 4 3
Էրեբունի 31 Բոլորը 0 2
Մուրացան 192 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: մն. - 3
Գաջեգործների 40 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: 4մ. - 4
Հովհաննեսովի 7 Բոլորը 2 2
Հովհաննեսովի 7 Բոլորը 2 2
Հովհաննեսովի 7/1 Բոլորը 3 3
Հովհաննեսովի 8/3 Բոլորը 3 0
Աթոյան 80 Բոլորը 3 0
Անդրֆեդերացիայի 16 Բոլորը 0 3
Անդրֆեդերացիայի 18 Բոլորը 0 3
Միշուրինի 5 Բոլորը 0 2
Սուվորովի 5 Բոլորը 0 3
Նար-Դոսի 36 Բոլորը 0 3
Նար-Դոսի 36ա Բոլորը 0 2
Թելմանի 13 Բոլորը 3 3
Թելմանի 21 Բոլորը 1 1
Թելմանի 23 Բոլորը 2 2
Թելմանի 24 Բոլորը 2 2
Թելմանի 25 Բոլորը 2 2
Թելմանի 26 Բոլորը 2 2
Թելմանի 28 Բոլորը 2 2
Թելմանի 30 Բոլորը 2 2
Եղբայրության 14 Բոլորը 2 2
Եղբայրության 16 Բոլորը 2 2
Եղբայրության 19 Բոլորը 2 1,2,4մ. -2: մն. - 4
Եղբայրության 22 Բոլորը 2 2
Եղբայրության 24 Բոլորը 2 2
Բագրատունյաց 3 Բոլորը 2 0
Բագրատունյաց 7 Բոլորը 0 1
Բագրատունյաց 13 Բոլորը 3 1
Բագրատունյաց 15 Բոլորը 3 1
Բագրատունյաց 73 Բոլորը 3 0
Նժդեհ 28/1 Բոլորը 2 2
Նժդեհ 28/2 Բոլորը 2 2
Նժդեհ 28/3 Բոլորը 2 2
Նժդեհ 30 Բոլորը 2 2
Նժդեհ 30/1 Բոլորը 3 3
Նժդեհ 30/2 Բոլորը 3 3
Մայիսի 9 4 Բոլորը 2 2
Մայիսի 9 4/1 Բոլորը 2 2
Մայիսի 9 4/2 Բոլորը 2 2
Մայիսի 9 4/3 Բոլորը 2 2
Մայիսի 9 6 Բոլորը 2 2
Մայիսի 9 9 Բոլորը 0 2
Նաիրյան 40 Բոլորը 0 աջից - 3: մն. - 2
Նաիրյան 42 Բոլորը 2 ձախից - 3, մն. - 2
Նաիրյան 46 Բոլորը 3 2
Նաիրյան 47 Բոլորը 2 0
Նաիրյան 48 Բոլորը 2 2
Սևանի 128 Բոլորը 2 2
Սևանի 129 Բոլորը 0 2
Սևանի 130 Բոլորը 2 3
Չեխովի 15 Բոլորը 2 2
Չեխովի 17 Բոլորը 0 2
Չեխովի 23 Բոլորը 2 2
Չեխովի 24 Բոլորը 2 3
Չեխովի 25 Բոլորը 2 3
Չեխովի 28 Բոլորը 3 3
Չեխովի 30 Բոլորը 0 3
Թամանցիների 1 նրբ. 3 Բոլորը 0 3
Թամանցիների 1 նրբ. 13 Բոլորը 0 3
Թամանցիների 9 նրբ. 7 Բոլորը 0 3
Թամանցիների 15 Բոլորը 0 3
Թամանցիների 38ա Բոլորը 0 3
Շենգավիթի 11 փ. 54 Բոլորը 0 3
Արարատյան 1 մաս 12 Բոլորը 4 4
Արարատյան մասիվ 10/3 Բոլորը 0 1մ. - 3: մն. - 2
Ա - 2 2/3 Բոլորը 0 4
Ա - 2 213 Բոլորը 2 2
Ա - 2 3218 Բոլորը 4 0
Բ - 1 103 Բոլորը 0 4
Սեբաստիա 18 Բոլորը 4 4
Սեբաստիա 20 Բոլորը 0 2
Սեբաստիա 22 Բոլորը 0 2
Սեբաստիա 24 Բոլորը 0 2
Սեբաստիա 26 Բոլորը 2 3
Սեբաստիա 28 Բոլորը 3 1,3մ. - 2: մն. - 3
Սեբաստիա 30ա Բոլորը 0 2
Թամանցիների 13 Բոլորը 0 3
Թամանցիների 15 Բոլորը 0 3
Թամանցիների 1 նրբ. 3 Բոլորը 0 2
Թամանցիների 1 նրբ. 7 Բոլորը 0 3
Աէրացիա 2/2 Բոլորը 0 3
Թբիլիսյան 4 Բոլորը 0 2
Թբիլիսյան 6 Բոլորը 0 2
Թբիլիսյան 8 Բոլորը 0 2
Քանաքեռցու 145 Բոլորը 0 3
Ջուղայի 5 Բոլորը 0 4