Այս բաժնում ներկայացնում ենք տեղեկատվություն Երևան քաղաքի այն բնակելի շենքերի վերաբերյալ, որոնք երբևիցէ ընդգրկվել են վնասվածության աստիճան ունեցող շենքերի ցանկում:
Քանի որ Երևան քաղաքի բնակելի շենքերի տեխնիկական վիճակի լիարժեք ուսումնասիրությունների վերաբերյալ ներկայումս չկա անփոփ տեղեկատվություն, հետևաբար ներկայացնում ենք տարբեր ժամանակահատվածներում և տարբեր աղբյուրներից հավաքագրված տվյալներ: Տեղեկացնում ենք նաև, որ ներկայացված տեղեկատվությունը չի կարող լինել լիարժեք, սակայն հուսով ենք, որ այն կլինի օգտակար՝ ոլորտով հետաքրքրված անձանց համար:

Ներքո ներկայացվող ցուցակի տվյալները հավաքագրվել են 1990-2000 թթ.՝ <<Անշարժ գույքի գիտա-ինֆորմացիոն կենտրոն>>-ի կողմից: Տվյալները հավաքագրվել են այդ ժամանակ գործող Երևանի թաղապետարանների /ԲՇՎՏ/ -ներից և Հողի գույքի կադաստրի վարչությունից (ներկայիս՝ ՀՀ Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտե): Առաջնություն չտալով այդ աղբյուրներից որևէ մեկին՝ գիտաինֆորմացիոն կենտրոնը ցանկում երկու տարբերակն էլ հրապարակել էր:

Բաժնում ներկայացնում ենք նաև 2000 թվականից հետո ՀՀ Կառավարության կայացրած որոշումները՝ ՀՀ –ում քանդման կամ վերականգման ենթակա բնակելի տների բնակարանների վերաբերյալ (հղումը՝ arils.am-ից): Նշված որոշումները կարող եք դիտել կամ ներբեռնել:

بستن شماره ساختمان ورودی درجه خرابی
بر حسب مدیریت ساختمان بر حسب اداره ثبت
Sovetner 13 Բոլորը 2 0
Tumanyan 17 Բոլորը 2 0
Tumanyan 21/1 Բոլորը 3 3
Tumanyan 21/4 Բոլորը 3 3
Tumanyan 25 Բոլորը 3 3
Tumanyan 37ա Բոլորը 0 2
Tigran Mets 1 Բոլորը 3 0
Tigran Mets 3 Բոլորը 3 3
Tigran Mets 10 Բոլորը 2 2
Tigran Mets 11 Բոլորը 3 4
Tigran Mets 13 Բոլորը 3 3
Tigran Mets 15 Բոլորը 4 3
Molotovi 8 Բոլորը 2 0
Tapabash 4 Բոլորը 4 0
Tapabash 6 Բոլորը 4 0
Tapabash 15 Բոլորը 4 0
Deghatan 13 Բոլորը 4 3
Hanrapetutyan lane 6 Բոլորը 2 0
Hanrapetutyan lane 32 Բոլորը 2 0
Hanrapetutyan lane 51/53 Բոլորը 3 3
Hanrapetutyan 2 lane 0 Բոլորը 4 0
Vramshapuh 8 Բոլորը 2 0
Vramshapuh 16 Բոլորը 4 0
Vramshapuh 20 Բոլորը 2 0
Vramshapuh 22 Բոլորը 4 0
Vramshapuh 24 Բոլորը 4 4
Vramshapuh 26 Բոլորը 2 0
Vramshapuh 36 Բոլորը 0 3
Abovyan 1/1 Բոլորը 2 0
Abovyan 1/3 Բոլորը 4 3
Abovyan 1/4 Բոլորը 2 0
Abovyan 3/1 Բոլորը 3 3
Abovyan 4/6 Բոլորը 2 0
Abovyan 5/1 Բոլորը 3 3
Abovyan 12 Բոլորը 2 0
Arami 7 Բոլորը 3 0
Arami 8 Բոլորը 4 0
Arami 9 Բոլորը 3 0
Arami 21 Բոլորը 3 0
Arami 28 Բոլորը 4 0
Arami 29 Բոլորը 4 0
Arami 30 Բոլորը 4 0
Arami 34 Բոլորը 3 0
Arami 36 Բոլորը 3 0
Arami 66 Բոլորը 4 3
Arami 78 Բոլորը 4 0
Arami 80 Բոլորը 4 0
Buzand 1 Բոլորը 3 0
Buzand 2 Բոլորը 0 0
Buzand 4 Բոլորը 4 0
Buzand 6 Բոլորը 4 0
Buzand 8 Բոլորը 4 0
Buzand 9 Բոլորը 3 3
Buzand 11 Բոլորը 0 3
Buzand 13 Բոլորը 3 0
Buzand 17 Բոլորը 3 3
Buzand 18 Բոլորը 4 0
Buzand 19 Բոլորը 4 3
Buzand 22 Բոլորը 4 0
Buzand 23 Բոլորը 4 0
Buzand 25 Բոլորը 4 3
Buzand 26 Բոլորը 4 0
Buzand 35 Բոլորը 4 3
Buzand 42 Բոլորը 3 3
Buzand 85 Բոլորը 4 3
Buzand 97 Բոլորը 3 3
Buzand 107 Բոլորը 3 3
Pushkin 2 Բոլորը 3 0
Pushkin 4 Բոլորը 3 3
Pushkin 10 Բոլորը 3 3
Pushkin 11 Բոլորը 3 0
Pushkin 15 Բոլորը 3 3
Pushkin 23 Բոլորը 4 3
Pushkin 28 Բոլորը 3 0
Pushkin 34 Բոլորը 4 4
Teryan 9 Բոլորը 4 3
Teryan 11 Բոլորը 3 3
Teryan 13 Բոլորը 3 0
Teryan 35 Բոլորը 2 2
Maisyan 10 Բոլորը 4 0
Maisyan 52 Բոլորը 4 0
Adamyan 14 Բոլորը 4 0
Arshakunyats 2 lane 1 Բոլորը 2 0
Arshakunyats 2 lane 3 Բոլորը 3 0
Arshakunyats 2 lane 49ա Բոլորը 2 0
Libknekht 11 Բոլորը 4 0
Libknekht 16 Բոլորը 3 0
Libknekht 18 Բոլորը 4 0
Libknekht 20 Բոլորը 4 0
Libknekht 22 Բոլորը 4 0
Libknekht 24 Բոլորը 4 0
Ez.Koghbaci 18 Բոլորը 3 0
Ez.Koghbaci 28 Բոլորը 3 3
Ez.Koghbaci 29 Բոլորը 3 0
Ez.Koghbaci 41 Բոլորը 3 3
Aribev 7 Բոլորը 3 0
Khorenaci 10 Բոլորը 2 0
Khorenaci 18 Բոլորը 2 0
Khorenaci 20 Բոլորը 2 0
Khorenaci 24 Բոլորը 4 0
Leo 76 Բոլորը 3 0
Kasyan 3 Բոլորը 2 0
Ekamlyan 1/6 Բոլորը 4 0
Ekamlyan 3 Բոլորը 3 0
Ekamlyan 6 Բոլորը 3 0
Surenyan 2 Բոլորը 3 0
Arabkir 51 9 Բոլորը 2 2
Gaydar 7 Բոլորը 3 ձախից 3, մն.2
Avetisyan 63 Բոլորը 2 0
Avetisyan 67 Բոլորը 0 2
Kasyan 12 Բոլորը 2 0
Kievyan 2 Բոլորը 2 2
Kievyan 2 Բոլորը 2 2
Kievyan 5 Բոլորը 2 2
Kievyan 8 Բոլորը 3 0
Kievyan 22 Բոլորը 3 2,3 մ.-3: մն.-2
Komitas 1 Բոլորը 2 0
Komitas 8 Բոլորը 2 2
Komitas 9 Բոլորը 3 0
Komitas 20 Բոլորը 3 3
Komitas 33 Բոլորը 2 0
Komitas 49 Բոլորը 2 0
Komitas 54 Բոլորը 3 10մ. - 3: մն.-2
Komitas 54/1 Բոլորը 2 0
Malkhasyan 3 Բոլորը 2 0
Orbeli 14 Բոլորը 2 0
Sundukyan 7 Բոլորը 2 0
Mamikonyants 54 Բոլորը 3 0
H.Qochar 17 Բոլորը 3 1մ.-3: մն.-2
Gyulbekyan 25 Բոլորը 2 2
Griboedov Բոլորը 3 4մ.-3, մն.-2
Arcruni 90 Բոլորը 1 1
Leningradyan 2 Բոլորը 3 3
Leningradyan 10 Բոլորը 2 0
Leningradyan 12 Բոլորը 2 0
Leningradyan 14 Բոլորը 2 0
Leningradyan 15 Բոլորը 0 2
Leningradyan 16 Բոլորը 2 0
Leningradyan 18 Բոլորը 4 2
Leningradyan 20 Բոլորը 2 0
Leningradyan 22 Բոլորը 2 0
Leningradyan 24 Բոլորը 3 4մ. - 4: մն.-3
Leningradyan 27 Բոլորը 3 0
Leningradyan 28 Բոլորը 2 0
Leningradyan 29 Բոլորը 2 0
Leningradyan 30 Բոլորը 2 0
Leningradyan 31 Բոլորը 4 0
Leningradyan 33 Բոլորը 2 0
Leningradyan 35 Բոլորը 2 0
Leningradyan 37 Բոլորը 3 0
Leningradyan 39 Բոլորը 2 0
Leningradyan 40 Բոլորը 0 2
Leningradyan 41 Բոլորը 2 0
Leningradyan 43 Բոլորը 2 0
Leningradyan 48 Բոլորը 2 0
Leningradyan 48/2 Բոլորը 1 0
Leningradyan 48/1 Բոլորը 1 0
Leningradyan 48/3 Բոլորը 1 0
Leningradyan 48/5 Բոլորը 1 0
Leningradyan 50 Բոլորը 0 2
Leningradyan 51 Բոլորը 2 0
Leningradyan 53 Բոլորը 2 0
Shinararneri 3 Բոլորը 0 3
Shinararneri 5 Բոլորը 3 3
Shinararneri 6 Բոլորը 4 4
Shinararneri 10 Բոլորը 2 1մ.-3
Shinararneri 11 Բոլորը 3 3
Shinararneri 12 Բոլորը 0 3
Shinararneri 14 Բոլորը 3 2,3 մ.-4: 1,4,5,6,մ.-3
Shinararneri 15 Բոլորը 4 4
Shinararneri 16 Բոլորը 2 0
Shinararneri 18 Բոլորը 2 0
Shinararneri 22 Բոլորը 2 2
Shinararneri 23 Բոլորը 4 1,2,3մ. -4: 4,5,6մ. -3
Shinararneri 24 Բոլորը 4 1-6մ. - 3: 4մ. - 4
Shinararneri 25 Բոլորը 3 3
Shinararneri 26 Բոլորը 2 2
Shinararneri 27 Բոլորը 3 3
Shinararneri 28 Բոլորը 4 1- 3մ. - 4: 4-6մ. - 3
Shinararneri 29 Բոլորը 2 2
Shinararneri 31 Բոլորը 3 2մ. - 3
Shinararneri 32 Բոլորը 3 2
Shinararneri 35 Բոլորը 4 1մ. - 4: 2 - 6մ. - 3
Abelyan 5 Բոլորը 4 4
Abelyan 7 Բոլորը 2 2
Abelyan 9 Բոլորը 2 2
Abelyan 11 Բոլորը 2 2
Abelyan 13 Բոլորը 3 3
Halabyan 3 Բոլորը 0 3
Halabyan 5 Բոլորը 0 2
Halabyan 9 Բոլորը 0 2
Halabyan 11 Բոլորը 0 2
Halabyan 15 Բոլորը 2 2
Halabyan 17 Բոլորը 2 2
Halabyan 19 Բոլորը 2 2
Halabyan 27 Բոլորը 3 3
Halabyan 29 Բոլորը 2 2
Halabyan 31 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Halabyan 33 Բոլորը 2 2
Halabyan 35 Բոլորը 0 2
Halabyan 37 Բոլորը 2 3
Halabyan 39 Բոլորը 2 2
Halabyan 41 Բոլորը 2 2
Halabyan 43 Բոլորը 2 2
Halabyan 45 Բոլորը 3 3
Halabyan 47 Բոլորը 2 2
Halabyan 49 Բոլորը 4 4
Halabyan 51 Բոլորը 0 2
Halabyan 53 Բոլորը 0 2
Halabyan 57 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Halabyan 59 Բոլորը 2 2
Halabyan 61 Բոլորը 3 3
Halabyan 63 Բոլորը 0 2
Halabyan 65 Բոլորը 2 2
Fuchik 4 Բոլորը 0 3
Fuchik 6 Բոլորը 2 2
Fuchik 9 Բոլորը 0 4
Fuchik 12 Բոլորը 4 4
Fuchik 10 Բոլորը 4 4
Fuchik 14 Բոլորը 3 3
Fuchik 14 Բոլորը 3 3
Fuchik 16 Բոլորը 4 4
Fuchik 19 Բոլորը 0 4
Fuchik 20 Բոլորը 4 4
Fuchik 22 Բոլորը 4 4
Fuchik 23 Բոլորը 3 3
Fuchik 24 Բոլորը 2 2
Fuchik 25 Բոլորը 2 2
Fuchik 25/2 Բոլորը 0 2
Fuchik 27 Բոլորը 2 0
Fuchik 1 alley 1 Բոլորը 2 2
Fuchik 1st. alley 3 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Fuchik 1st. alley 5 Բոլորը 2 2
Fuchik 1st. alley 7 Բոլորը 2 2
Fuchik 1st. alley 9 Բոլորը 4 0
Fuchik 1st. alley 11 Բոլորը 2 2
Fuchik 1st. alley 13 Բոլորը 2 2
Fuchik 1st. alley 15 Բոլորը 0 2
Fuchik 1st. alley 17 Բոլորը 0 2
Fuchik 2 nd. alley 1 Բոլորը 2 2
Fuchik 2 nd. alley 2 Բոլորը 2 2
Fuchik 2 nd. alley 5 Բոլորը 4 4
Estonakan 4 Բոլորը 2 2
Estonakan 5 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Estonakan 6 Բոլորը 2 2
Estonakan 7 Բոլորը 2 2
Estonakan 9 Բոլորը 2 2
Estonakan 10 Բոլորը 3 3
Estonakan 11 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Estonakan 12 Բոլորը 3 3
Estonakan 13 Բոլորը 4 3մ. - 4: 1, 2 մ. - 3
Estonakan 18 Բոլորը 4 0
Estonakan 25 Բոլորը 3 3
Margaryan 10 Բոլորը 4 4
Margaryan 11 Բոլորը 0 2
Margaryan 12 Բոլորը 2 2
Margaryan 13 Բոլորը 0 2
Margaryan 15 Բոլորը 0 2
Margaryan 17 Բոլորը 0 4
Margaryan 19 Բոլորը 3 3
Margaryan 20/1 Բոլորը 2 2
Margaryan 25 Բոլորը 2 2
Margaryan 27 Բոլորը 2 2
Margaryan 29 Բոլորը 4 4
Margaryan 31 Բոլորը 2 2
Margaryan 37 Բոլորը 2 2
Margaryan 41 Բոլորը 3 3
Margaryan 43 Բոլորը 2 2
Margaryan 1st. alley 2 Բոլորը 2 2
Margaryan 1st. alley 12 Բոլորը 2 0
Margaryan 1st. alley 2 Բոլորը 2 0
Margaryan 1st. alley 4 Բոլորը 2 4 մ. - 3
Mazmanyan 4 Բոլորը 2 0
Arzumanyan 3 Բոլորը 0 1մ.-3
Arzumanyan 4 Բոլորը 3 3
Arzumanyan Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 4-6մ. - 4
Arzumanyan 10 Բոլորը 3 2
Arzumanyan 12 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Arzumanyan 13 Բոլորը 2 0
Arzumanyan 17 Բոլորը 0 2
Arzumanyan 19 Բոլորը 2 2
Arzumanyan 20 Բոլորը 0 2
Arzumanyan 20ա Բոլորը 3 3
Sisakyan 16 Բոլորը 3 4
Sisakyan 20 Բոլորը 0 2
Sisakyan 22 Բոլորը 4 4
Bashinjaghyan 180 Բոլորը 2 2
Bashinjaghyan 1 alley 20 Բոլորը 3 3
Bashinjaghyan 1 alley 22 Բոլորը 2 2
Bashinjaghyan 1 alley 169 Բոլորը 2 2
Bashinjaghyan 1 alley 191 Բոլորը 2 2
Davtashen 1 district 20 Բոլորը 0 2
Davtashen 1 district 21 Բոլորը 0 2
Davtashen 1 district 22 Բոլորը 0 2
Davtashen 1 district 23 Բոլորը 0 2
Davtashen 2 district 17 Բոլորը 0 2
Davtashen 2 district 21 Բոլորը 0 2
Davtashen 2 district 41 Բոլորը 0 2
Erebuni 14 Բոլորը 4 3
Erebuni 31 Բոլորը 0 2
Muracan 192 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: մն. - 3
Gajegortsneri 40 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: 4մ. - 4
Hovhannesovi 7 Բոլորը 2 2
Hovhannesovi 7 Բոլորը 2 2
Hovhannesovi 7/1 Բոլորը 3 3
Hovhannesovi 8/3 Բոլորը 3 0
Atoyan 80 Բոլորը 3 0
Andrfederaciayi 16 Բոլորը 0 3
Andrfederaciayi 18 Բոլորը 0 3
Mishurini 5 Բոլորը 0 2
Suvorov 5 Բոլորը 0 3
Nar-Dos 36 Բոլորը 0 3
Nar-Dos 36ա Բոլորը 0 2
Telman 13 Բոլորը 3 3
Telman 21 Բոլորը 1 1
Telman 23 Բոլորը 2 2
Telman 24 Բոլորը 2 2
Telman 25 Բոլորը 2 2
Telman 26 Բոլորը 2 2
Telman 28 Բոլորը 2 2
Telman 30 Բոլորը 2 2
Eghbayrutyan 14 Բոլորը 2 2
Eghbayrutyan 16 Բոլորը 2 2
Eghbayrutyan 19 Բոլորը 2 1,2,4մ. -2: մն. - 4
Eghbayrutyan 22 Բոլորը 2 2
Eghbayrutyan 24 Բոլորը 2 2
Bagratunyats 3 Բոլորը 2 0
Bagratunyats 7 Բոլորը 0 1
Bagratunyats 13 Բոլորը 3 1
Bagratunyats 15 Բոլորը 3 1
Bagratunyats 73 Բոլորը 3 0
Njdeh 28/1 Բոլորը 2 2
Njdeh 28/2 Բոլորը 2 2
Njdeh 28/3 Բոլորը 2 2
Njdeh 30 Բոլորը 2 2
Njdeh 30/1 Բոլորը 3 3
Njdeh 30/2 Բոլորը 3 3
9 of May 4 Բոլորը 2 2
9 of May 4/1 Բոլորը 2 2
9 of May 4/2 Բոլորը 2 2
9 of May 4/3 Բոլորը 2 2
9 of May 6 Բոլորը 2 2
9 of May 9 Բոլորը 0 2
Nairyan 40 Բոլորը 0 աջից - 3: մն. - 2
Nairyan 42 Բոլորը 2 ձախից - 3, մն. - 2
Nairyan 46 Բոլորը 3 2
Nairyan 47 Բոլորը 2 0
Nairyan 48 Բոլորը 2 2
Sevan 128 Բոլորը 2 2
Sevan 129 Բոլորը 0 2
Sevan 130 Բոլորը 2 3
Chekhov 15 Բոլորը 2 2
Chekhov 17 Բոլորը 0 2
Chekhov 23 Բոլորը 2 2
Chekhov 24 Բոլորը 2 3
Chekhov 25 Բոլորը 2 3
Chekhov 28 Բոլորը 3 3
Chekhov 30 Բոլորը 0 3
Tamantsiner 1 alley 3 Բոլորը 0 3
Tamantsiner 1 alley 13 Բոլորը 0 3
Tamantsiner 9 alley 7 Բոլորը 0 3
Tamantsiner 15 Բոլորը 0 3
Tamantsiner 38ա Բոլորը 0 3
Shengavit 11 street 54 Բոլորը 0 3
Araratyan 1 back 12 Բոլորը 4 4
Araratyan masiv 10/3 Բոլորը 0 1մ. - 3: մն. - 2
A - 2 2/3 Բոլորը 0 4
A - 2 213 Բոլորը 2 2
A - 2 3218 Բոլորը 4 0
B - 1 103 Բոլորը 0 4
Sebastia 18 Բոլորը 4 4
Sebastia 20 Բոլորը 0 2
Sebastia 22 Բոլորը 0 2
Sebastia 24 Բոլորը 0 2
Sebastia 26 Բոլորը 2 3
Sebastia 28 Բոլորը 3 1,3մ. - 2: մն. - 3
Sebastia 30ա Բոլորը 0 2
Tamantsiner 13 Բոլորը 0 3
Tamantsiner 15 Բոլորը 0 3
Tamantsiner 1 alley 3 Բոլորը 0 2
Tamantsiner 1 alley 7 Բոլորը 0 3
Aeracia 2/2 Բոլորը 0 3
Tbilisyan 4 Բոլորը 0 2
Tbilisyan 6 Բոլորը 0 2
Tbilisyan 8 Բոլորը 0 2
Qanaqercu 145 Բոլորը 0 3
Djughay 5 Բոլորը 0 4